The Summer News
×
Monday, 22 July 2024

ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਨਿਊਯਾਰਕ : ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ “ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ” ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |


Story You May Like