The Summer News
×
Monday, 24 June 2024

ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹਨ।


ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਬੱਚੇ/ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ।ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਵਾ ਤੋਂ ਬਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਚਾ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੋਧ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰੇਗੀ," ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।

Story You May Like